“Eniro Danmark A/S besluttede, at deres kundecenter skulle implementere inbound salg.

Dette var en stor psykologisk udfordring for kundecentret, der ikke før havde beskæftiget sig med salg. Signe fik denne forandringsopgave.

Signe har gjort det meget lettere for medarbejderne til at tage denne dialog med den potentielle kunde. Det er ikke nemt at få et kundecenter til at tilbyde salg, da personlighederne normalt har ‘hjælpergénet’ i højsæde, og ikke konkurrencen i salget.

Signes er tro mod sin filosofi og videregiver sin viden til konsulenterne som nu resulterer i en lyttende og anerkendende kommunikation imellem konsulent og kunde. Der er ingen tvivl om at Signe er passioneret og indeholder en stor viden omkring dialogen som foregår i det gode salg.”

Hardeep DhanjalKundekonsulent, Eniro

Forandringsledelse i praksis

Udvikling & træning af medarbejdere.

“Samarbejdet med Signe er professionelt hele vejen igennem.
Vores kursister har taget Signes input til sig og har oplevet væsentligt forbedrede resultater i samtalerne med kunderne.
Jeg kan varmt anbefale at lade Signe forestå træningen af kommunikation i salgsarbejdet.”
Rex & Lindeborgh – Gitte Rex – Partner

“96 % af alle topledere mener de har defineret den rigtige strategi – alligevel er det kun 32 % af strategierne der lykkes!” (Kilde: McKinsey) – Så der er noget om dét: “Culture eats stragey for breakfast”

  • Hvad gør du som leder for at få succesfuld forandringsledelse?
  • Hvordan finder du ud af hvordan du skal “sælge” tiltaget ind?
  • Hvilke initiativer kræver det af dig i din dagligdag?
  • Hvilke KPI’er skal du bruge overfor dit team

Ring for et uforpligtende møde i afdækningen af jeres vækstpotentiale 31701208

Hvorfor praktisk forandringsledelse?

Det sker ofte at virksomheder og ledere implementerer strategier med dertil hørende forandringer i deres organisation uden visheden om hvilke følelsesmæssige reaktioner der kommer i spil og i øvrigt en plan for hvilke KPI’er der skal gøre sig gældende på alle niveauer.

Disse elementer er altafgørende for forandringens succes. Forandringsledelse er meget mere end at holde et informationsmøde, kick off og flotte bannere om de nye tiltag. Dette gør ikke at medarbejdere tager ejerskab over for det nye tiltag. Lederne skal samtidig være sig bevidste om, at han/hun har haft projekt-/strategitiden til at vænne sig til tanken om forandringen, men forventer at medarbejderne tager imod forandringen med oprejst pande og ildhu.

I mange år har jeg beskæftiget mig med forandringsledelse på implementerings niveau og medarbejderplan. Hvad enten det har været at få specialister til at være mere kundemindede og servicerende, nye værdier eller implementere en salgs og performance kultur i et servicecenter. Jeg har mødt mange eksempler på velmenende forandringer som er kulsejlet i implementeringen og derved endt med at blive droppet.

I projekter omkring forandringsledelse samarbejder jeg ofte med BetterBiz, som er precialist på strategisk og marketing relateret niveau